editorial periférica

02 febrero 2008

HELP A ÉL en EL TRIANGLE

El número 859 del semanario catalán El Triangle publicaba recientemente (28 de enero) esta reseña de Help a él firmada por Ignasi Franch y titulada "Les portes del deliri":

Rodolfo Enrique Fogwill és un dels grans escriptors de la literatura argentina més desafiadora, que ignora les convencions de la narrativa de consum. Dins la seva Biblioteca Portátil, de perfil obert però que destaca pel fet de difondre lletres hispanoamericanes recents, Editorial Periférica edita un díptic de textos d’aquest semimaleït.
Conte llarg? Novel·la curta? Help a él i Sobre el arte de la novela són dues narracions esquives, difícils d’encasellar, que combinen expressionisme i detallisme, distancia irònica i introspecció, treball lingüístic propi de la poesia i temes tan mundans com els cotxes i els diners. Help a él, farcida de sexe, és l’obra més contundent: el narrador, drogat, experimenta un terrabastall de sensacions i de records fins a acabar al·lucinant una llarga trobada sexual amb l’examant morta, a l’habitació on resten els vestigis d’una vida extingida. El viatge sensual i literari resulta, a més de provocador, magnetitzador.
També enigmàtica però sense reunions d’esperits ni homenatge a Borges, Sobre el arte de la novela inclou, de nou, una mirada a la mort. El protagonista rep dos telegrames: l’un li comunica el traspàs de la mare; l’altre, que està molt malalta. Aquesta nota irònica d’indeterminació ens introdueix en un doble viatge, aparentment fred però amb diferents subtextos. Amb aquest viatge finalitza un doble plat suggerent per als cercadors de literatura generada des de la vivència moderna.